Foder smittade troligen svenska BSE-kon

Sverige förlorar sitt undantag efter första fallet av galna ko-sjukan.
Publicerad

BSE, också känd som galna ko-sjukan, är en så kallad prionsjukdom. Den mänskliga varianten heter Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, CJD, och drabbar spontant ungefär en person på miljonen. Människor som äter BSE-smittat kött kan drabbas av en speciell form av sjukdomen, kallad variant CJD.

Frågan är hur den 12-åriga svenska kon blev smittad.

Det går inte att utesluta att detta är ett spontant fall av BSE, säger Maria Nöremark, veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

I dag finns dock inga bestånd av nötkreatur i världen där man hittat fall av BSE som garanterat inte har utsatts för smittat foder, som är den smittväg forskarna i dag känner till.

Därför vet vi inte heller om och i så fall hur ofta spontana fall uppkommer, säger hon.

Totalt förbud mot att använda kött- och benmjöl i foder till alla djur som ska ätas av människor infördes i Sverige och EU år 2001. Fram till dess var sådant mjöl förbjudet att ge till nötdjur, men tillåtet för grisar och fjäderfä.

Eftersom flera slags foder tillverkas i samma fabrik, har så kallad korskontaminering förekommit. Det innebär att nötdjursfoder som tillverkades direkt efter det att man gjort en omgång annat foder har kunnat innehålla benmjöl. Det är så man antar att kon har smittats.

Jordbruksverket har spårat vilka kor på gården som är uppvuxna tillsammans med den smittade kon och därför teoretiskt skulle ha kunnat smittas samtidigt, men alla utom en var redan döda. Denna ko och dess kalv avlivades, tillsammans med den smittade kons kalv, men ingen ytterligare BSE-smitta hittades.

Hos djur finns andra prionsjukdomar, som scrapie hos får och chronic wasting disease hos hjort. Dessa smittar från djur till djur, till skillnad från BSE, som man bara sett smitta via foder som tillverkats från infekterade djur.

100 000 djur per år ska testas

Det motsvarar omkring 100 000 djur per år. Därmed gäller samma regler i Sverige som i övriga EU-länder där boskap smittade med galna ko-sjukan har upptäckts.

I dag sker stickprov på ungefär 10 000 nötkreatur i Sverige varje år, och dessutom på alla djur som självdör eller nödslaktas, sammanlagt drygt 25 000 förra året. Eftersom provet innebär att man tar vävnad från hjärnstammen, kan bara döda djur testas.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor