Ideella sektorn växer

Privata, icke-vinstdrivande organisationer med allmännyttiga uppdrag blir allt fler i Sverige.
Publicerad

Privata, icke-vinstdrivande organisationer med allmännyttiga uppdrag blir allt fler i Sverige. Hit hör fackföreningar, folkrörelser och forskningsstiftelser. De omsätter omkring 140 miljarder kronor årligen och sysselsätter drygt 3 procent av den svenska arbetskraften.

Ökningen beror både på att svenska kyrkan nyligen skilts från staten och nu ingår i den ideella sektorn och på att det pågår en generell övergång från intresseorganisationer till serviceorganisationer.

Utvecklingen är inte unik för Sverige:

– Jag känner inte till något land där den ideella sektorn minskar, säger Torbjörn Einarsson, forskningsassistent vid Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm.

– Dessutom verkar intresset för denna sektor växa från politiskt håll – i alla fall nu när det stundar val.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor