Nätbibel stimulerar eget sökande

På webbplatsen bibelsajten.nu diskuterar ungdomar religion och synen på Bibeln.
Publicerad

Framför allt flickor besöker webbplatsen för att studera Bibelns syn på könen. Samtidigt ger internet möjlighet till ett alltmer individualiserat sätt att förhålla sig till religionen.

Detta fram kommer av Anders Sjöbergs doktorsavhandling i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor