Änglar i rymddräkt?

Det finns människor som hävdar att de blivit kidnappade av utomjordingar.
Publicerad

Innan du avfärdar dessa som bedragare eller galna bör du läsa psykologen och minnesforskaren Susan Clancys bok i ämnet, där hon beskriver sina möten med en mängd sådana ”kidnappningsoffer”.

Hon studerar uppkomsten av falska minnen, men boken handlar också om mekanismerna bakom stark övertygelse och tro. Enligt henne finner de ”kidnappade”, som i regel är både friska och intelligenta människor, samma svar i sin upplevelse som miljoner människor söker i religion: mening, tröst och kraft.

Viss kritik riktar hon mot psykoterapin, i synnerhet den som inbegriper hypnos. Susan Clancy menar att jakten på orsakssamband ibland går för långt, så att patienten till sist framkallar minnen av en händelse som aldrig har ägt rum. Ett kontroversiellt exempel – som Susan Clancy berör eftersom det var hennes ursprungliga forskningsområde – är minnen av påstådda sexuella övergrepp: ”Jag blev sexuellt utnyttjad som barn/kidnappad av utomjordingar, därför lider jag av impotens/sömnproblem/en känsla av utanförskap?” Att lägga skulden för de egna problemen på någon annan kan helt enkelt vara en stor tröst för många.

På ett ödmjukt och högst underhållande sätt lägger Susan Clancy fram sina teorier. Hon visar hur behovet av mening i en känslomässigt utmanande tillvaro kan få oss att framkalla falska minnen. Och hur lätt det är att förkasta vetenskapen då den ifrågasätter våra djupaste övertygelser.

Abducted

Clancy, Susan
Harvard University Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor