Att leva med romer

Kulturjournalisten och författaren Jonathan Freud har gjort vad etnologiska och antropologiska forskare sällan får tillfälle till - han har levt bland romer i flera år av sitt liv.
Publicerad

Vad gäller den svenska situationen, är han kritisk till myndigheternas agerade. Den så kallade assimileringspolitiken på 1960-talet syftade till att ta ifrån romerna deras kultur. Romerna skulle då lämna sin gamla livsstil och flytta in i nya lägenheter och tas om hand. Resultatet är den sociala misär vi ofta ser i dag, enligt Jonathan Freud en följd av att de varken blev svenskar eller fick vara riktiga romer längre.

Självutlämnande och ibland mustigt berättar Jonathan Freud om sin tid bland romerna. Det är lärorikt och spännande – och det är glädjande att han nu delar med sig av sin unika livserfarenhet.

Romer

Freud, Jonathan
Leopard förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor