Datakörning förbättrar SAOL

Anonyma sammansättningar upptäcks med nya verktyg.
Publicerad

Du lär knappast ha läst om en snålspolande politiker eller ett direktverkande företag. Typiskt för dessa nya adjektiv är nämligen att de är intimt sammankopplade med ett givet huvudord. Snålspolande passar med toalett och direktverkande med el. Orden i listan härintill kallas i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) för oböjliga adjektiv och är utvalda för Forskning & Framsteg av Martin Gellerstam, huvudredaktör för SAOL och forskare vid Göteborgs universitet.

– Orden är inte så spektakulära. Man fångas inte av deras nyhet, men nu har vi i ordboksarbetet möjlighet att fylla ut luckor och upptäcka ord som dessa, säger Martin Gellerstam.

I april i år kom den trettonde upplagan av SAOL. Det är åtta år sedan ordlistan kom ut senast, och det har hunnit hända en hel del med svenska språket sedan dess. Den nya upplagan innehåller 10 500 nya ord medan 5 500 ord har mönstrats ut.

Redan i förra upplagan prövades en ny metod för urvalet. Med den trettonde upplagan är det första gången som denna metod använts fullt ut.

Ordlistan uppdateras genom att samköras med Språkbanken i Göteborg, en databas med över 100 miljoner svenska ord från tidningstexter och böcker. Redaktionen får efter samkörningen dels en lista på ord som inte finns i SAOL men som förekommer i tidningstexterna, dels en lista på ord som finns i SAOL men inte finns i tidningstexterna. De förra är kandidater för att tas upp i ordlistan, de senare är sådana som kan komma att tas bort.

– För ord som ska tas med ställer vi vissa krav. De ska förekomma minst tio gånger, och de måste finnas i olika typer av artiklar, säger Martin Gellerstam.

Därefter går man igenom varje ord och gör en enskild bedömning. Till sin hjälp har man då också sökmotorn Google och ytterligare arkiv med tidningstexter.

– Det intressanta är att vi ser hur många ord som faktiskt nybildas i svenskan. Vi skulle lätt kunna fyrfaldiga SAOL.

Det är inte i första hand engelska lånord eller ord från miljonsvenskan som står för de nya orden, utan sammansättningar. Och bland de mer udda märks nu alltså för första gången de anonyma sammansatta presensparticipen.

  • blocköverskridande
  • direktverkande
  • maffialiknande
  • potenshöjande
  • självklistrande
  • snålspolande
  • svenskklingande
  • utagerande
  • vinstdrivande
  • ångestskapande

Ny klass av ord. Listan med oböjliga adjektiv av typen sammansatta presensparticip (här i alfabetisk ordning) har valts ut för F&F av SAOL:s huvudredaktör Martin Gellerstam.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor