Iskärnas inre avslöjar åtta istider

Svenska forskare har hittat komplicerade samband när klimatets växlingar studeras i is.
Publicerad

En iskärna har borrats upp från 3 260 meters djup i Antarktis. Den långa ispelaren är en tidsmaskin som leder forskarna 740 000 år tillbaka i historien. Under den tiden har åtta istider inträffat med påföljande uppvärmningar av klimatet. Ur variationerna i halterna av havssalt och stoft kan man avläsa vad som hände i havet och på land när varma och kalla perioder avlöste varandra. För första gången har forskarna tillgång till denna typ av information om klimatförändringar på jorden.

– Vi har kunnat följa de mönster som klimatvariationerna uppvisar. Förändringarna verkar likartade vid varje klimatväxling, säger Margareta Hansson, docent vid Stockholms universitet, som leder den svenska delen av projektet.

– Vid övergången från istid till en varmare period kan vi se att transporten av stoft från Patagonien i södra Argentina ut över havet minskade när förhållandena på land förändrades. Då minskade också transporten av järn som göder havet.

Mindre havsgödning medför minskad biologisk produktivitet med ökad halt av koldioxid i luften som följd. Detta är bara några av de samband som forskarna har listat ut genom att göra kemiska analyser av borrkärnan. Nu planerar de att hämta hem de sista resterna av den långa borrkärnan och söka ytterligare klimatkunskap som finns arkiverad i isen, berättar Margareta Hansson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor