Vantrivsel i offentlig sektor

Ständiga omorganisationer och brist på uppmuntran gör att vårdpersonal söker sig till privata arbetsgivare.
Publicerad

Orsaken till att vårdpersonal i allt högre grad väljer privata arbetsgivare är inte i första hand högre lön, utan bristen på arbetstillfredsställelse i offentlig sektor. Det framgår av en studie av sociologidoktoranden Eva Olsson vid Karlstads universitet. Hon har djupintervjuat trettio anställda inom de två sektorerna.

Det största problemet i den offentliga vården är de ständiga och genomgripande omorganisationerna. Dessa stör fungerande arbetssätt och bryter sönder fungerande arbetsgrupper.

Även de som inte själva valt att gå över i privat tjänst, utan följde med en verksamhet som privatiserades, har efter hand upptäckt att de fått bättre arbetsmiljö – något som de flesta av dem inte hade räknat med.

– Att arbeta inom vården är oftast emotionellt ansträngande, och detta kräver en miljö som möjliggör personligt engagemang och som förutsätter stöd och uppmuntran från både chefer och kolleger. Särskilt viktigt är att samhörigheten med arbetskamraterna får möljlighet att utvecklas. Detta slags bindning och närhet till verksamheten saknade de intervjuade i offentlig sektor, medan den fanns tydligare i den privata vården, säger Eva Olsson.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor