Blir det mindre kärnavfall nu?

Fråga: Jag undrar om vi producerar mindre utbränt kärnavfall nu när vi har lagt ner Barsebäcks kärnkraftverk. Jag har hört att produktionen av kärnkraftsel är oförändrad. Hur hänger det ihop?
Publicerad

Svar:

– Produktionen av kärnkraftsel har minskat sedan de två reaktorerna i Barsebäck togs ur drift. Men det finns planer på att genomföra en effekthöjning i landets övriga reaktorer fram till år 2010, säger Claes-Inge Andersson, informationschef på Forsmarks kärnkraftverk.

Barsebäck var Sveriges minsta kärnkraftverk. Verket levererade mellan 8 och 9 terawattimmar (TWh) per år, vilket gott och väl räcker till att försörja Stockholm med elkraft. Totalt produceras cirka 70 TWh per år vid de tio reaktorer som finns kvar vid kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Dessa reaktorer ska alltså fylla bortfallet från Barsebäck, och det kommer att kräva mer kärnbränsle.

Efter effekthöjningen kommer kärnkraftsindustrin som helhet att använda ungefär lika mycket bränsle som den gjorde när Barsebäck var i drift, enligt Claes-Inge Andersson. Därmed blir också produktionen av utbränt kärnbränsle lika stor som före nedläggningen.

– Men vi kommer att få ut något mer elkraft på grund av effektiviseringar, säger Claes-Inge Andersson.

Han bedömer att nya turbiner och andra förbättringar i de kvarvarande kärnkraftverken kommer att ge ytterligare 1 till 2 TWh. Så kärnkraftsindustrin kommer att tillverka något mer el av samma mängd bränsle.

Sveriges första kommersiella kärnkraftsreaktor, Oskarshamn I, invigdes år 1972.

– I kärnkraftens barndom tänkte man sig att reaktorer skulle ha en livstid på ungefär 30 år. Men snart förstod man att det skulle gå i 40 år, säger Saida Laarouchi Engström, ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningar på Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Den uppskattningen skulle enligt SKB:s beräkningar leda till att Sveriges samtliga reaktorer under sin livstid producerar ungefär 9 000 ton utbränt bränsle. Hittills uppgår mängden utbränt kärnbränsle till 4 000 ton, som ligger i bassänger i ett mellanlager i Oskarshamn i väntan på slutförvaring.

– Nu pratar man i hela världen om att man kan driva reaktorer i 60 år, och i så fall blir det förstås också mer el och mer använt kärnbränsle, säger Saida Laarouchi Engström.

Undrar du något? Fråga F&F!

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor