Föränderliga konstanter ruckar vår världsbild

Vid närmare undersökning visar sig en av de kända konstanterna ha ändrats några miljondelar på sex miljarder år.
Publicerad

En konstant ska per definition inte variera. Därför har naturkonstanter som ljushastigheten, elektronens massa och gravitationskonstanten länge ansetts vara bestämda en gång för alla, och dessutom likadana i hela världsalltet. Hade det varit annorlunda skulle universum inte vara sig likt. Fast varför konstanterna är som de är, det är ett mysterium.

Svårigheten med att direkt mäta om konstanterna förändras med tiden är att alla mätinstrument följer förvandlingarna – om atomens utsträckning i rummet ändras följer även linjalens atomer med, och då upptäcker man ingen skillnad.

Ett smart sätt att gå runt problemet är att i stället mäta förhållandet mellan olika konstanta storheter. Nu har en grupp svenska forskare upptäckt mikroskopiska förändringar hos den så kallade finstrukturkonstanten, där bland annat ljushastigheten och elektronens massa ingår, och som beskriver den elektromagnetiska kraft som håller ihop atomen.

Forskarna har spanat mot gasmoln i rymden sex miljarder ljusår från oss som belyses med ljus från en ännu mer avlägsen kvasar. Olika grundämnen i molnen lämnar sina signaturer i ljuset, som har färdats mot oss i sex miljarder år. När forskarna jämförde signaturerna med laboratoriemätningar av samma grundämnen upptäckte de att finstrukturkonstanten skiljer sig med några miljondelar.

– Vi lyckades förbättra noggrannheten i mätningarna tiofalt, berättar Sveneric Johansson på Lunds universitet som utförde laboratoriemätningarna. Och även då kvarstår resultatet- finstrukturkonstanten är alltså inte så konstant som det låter.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor