Halvreligiösa fruktar döden

Ateister och djupt religiösa är mindre rädda för döden än de som tror lite grann.
Publicerad

De som är mest rädda för döden är de som tror svagt och som går i kyrkan främst av sociala skäl. Det visar en undersökning av äldre personer i USA, publicerad i tidskriften Research on ageing. Betydligt fler bland de ljumt troende än bland ateister och djupt religiösa drabbas av existentiella problem vid livets slut.

Thorleif Pettersson är professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, och han menar att studiens resultat kan vara giltiga även för svenska förhållanden. Omkring 15-20 procent av befolkningen i Sverige är uttalade ateister och 20-30 procent starkt troende. Det finns alltså en stor mellangrupp ljummet religiösa i Sverige som riskerar att bli rädda för döden vid livets slut.

– Men frågor om det hinsides är nedtonade i svenska kyrkan, säger Thorleif Pettersson. Religion i Sverige handlar mer om vardaglig hygglighet, medan frågor om döden tar större plats inom amerikansk religiositet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor