Könsstympade kvinnor har svårare att föda

Riskerna ökar för både kvinnan och barnet, visar en studie av 28 000 afrikanska kvinnor.
Publicerad

Kvinnlig omskärelse innebär att kvinnans yttre könsdelar stympas. Man beräknar att mer än 100 miljoner flickor och kvinnor i världen är drabbade. För första gången har nu Världshälsoorganisationen, WHO, undersökt hur förlossningar påverkas av omskärelse. I studien ingick drygt 28 000 kvinnor som födde barn vid ett trettiotal förlossningskliniker i sex afrikanska länder (se kartan).

Hos omskurna kvinnor ökar risken att barnet dör vid förlossningen. På 1 000 födslar inträffade 10-20 extra dödsfall.

Risken för akut kejsarsnitt och andra förlossningskomplikationer ökade också. Hos kvinnor med den mest omfattande omskärelsen ökade risken för akut kejsarsnitt med 30 procent, jämfört med oomskurna kvinnor.

En anledning till problemen anser forskarna vara den omfattande ärrbildningen som gör vävnaden oelastisk. Detta leder till att förlossningen drar ut på tiden och även ökar risken för omfattande blödningar. Studien publicerades i tidskriften Lancet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor