Livet blir bara bättre med åren

Brittiska forskare har mätt 10 000 människors livskvalitet i en rad avseenden och undersökt hur detta samvarierar med kön, ålder, förmögenhet, social situation och hälsa.
Publicerad

Det mest slående är att människor trivs allt bättre med livet ju äldre de blir. Först efter fyllda 70, och framför allt om man drabbas av sjukdom, börjar kurvan sakta böja av nedåt.

Intressant nog är det inte sjukdomarna i sig som är drabbande utan de funktionshinder de medför. Forskarnas råd är att ta fasta på detta. Exempelvis, om en person får svårt att gå i trappor, bör inte all energi läggas på att bekämpa sjukdomen, utan det kan vara viktigare att ordna det så att personen slipper gå i trappor.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor