Vatten bogseras på vatten

Medelhavsöar försörjs med dricksvatten i plastpåsar som rymmer 35 000 ton.

På många håll i världen är vattenbristen akut, hur djupt man än borrar sina brunnar. Att transportera dit färskvatten i tankbåt är olönsamt, och idén att bogsera isberg från höga latituder har inte heller blivit någon succé. En mer framkomlig väg är att bogsera vatten i stora behållare som rymmer flera tiotusentals ton. Förutsättningarna är två, en naturlig och en teknisk. Naturens bidrag är att sötvatten är lättare än havsvatten och därför flyter. Det tekniska bidraget kommer från IFP Research, ett industriforskningsinstitut beläget i Göteborg.

Lätt, stark och stabil

IFP har på uppdrag av Monohakobi Technology Institute i Japan utvecklat duken som behållaren består av. IFP har konstruerat en duk med låg vikt som har både hög styrka och hög vidhäftning. Låg vikt möjliggör att behållaren kan vinschas upp på däck för energisnål återtransport. Att duken är stark innebär att den tål att tänjas åt olika håll allteftersom behållaren utsätts för allehanda krafter och yttre påverkan. För att klara detta måste dukens väv vara flexibel, trådsystemet ska vara rörligt och töjbart. Hög vidhäftning är nödvändigt för att kunna täcka duken med ett vattentätt överdrag och kunna svetsa till full hållfasthet. Denna egenskap brukar minska dukens flexibilitet, men i detta fall gick det att finna en teknisk lösning.

Snart behållare på 350 meter

Dagens behållare rymmer upp till 35 000 ton vatten. De används bland annat i östra Medelhavets övärld. På ritbordet finns redan en behållare som klarar 100 000 ton och är 350 meter lång.

Till hur många människor räcker då 100 000 ton vatten? Som jämförelse kan nämnas att Göteborgsområdet, med sina industrier och 500 000 invånare, förbrukar 160 000 ton vatten per dag. Bygger man upp ett transportsystem där det anländer flera behållare i veckan till ett vattenfattigt område kan dessa sålunda ge det bidrag som krävs för att trakten inte bara ska överleva utan även kunna utvecklas.

Både gott och ont om vatten

Av jordens yta är 71 procent täckt av vatten, och världshavens medeldjup är hela 4 kilometer. Men eftersom det är mycket energikrävande att avsalta havsvatten, består de egentliga vattenresurserna endast av sötvatten.

Räknat i volym utgör sötvattnet bara 2 procent av allt vatten på jorden, och av detta är det allra mesta bundet i polaris och glaciärer.

Allt grundvatten i hela världen utgör bara 0,4 procent av den totala vattenmängden, och alla världens floder och insjöar tillsammans innehåller bara 0,004 procent!

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor