Redan på medeltiden reste tusentals svenska studenter utomlands för att studera

Vilka två universitetsstäder var populärast? Och varför just de båda?
Publicerad

  • A. Prag och Wien
  • B. Heidelberg och Leipzig
  • C. Greifswald och Rostock
  • D. Cambridge och Oxford
  • E. Avignon och Montpellier
  • F. Bologna och Siena

Facit till ”Får Timo någon enkrona?”

1. För att det sammanlagda värdet av de två dragna lotterna ska vara udda måste de två flickorna ha dragit ett udda nummer och ett jämnt. När den första har dragit ett nummer – jämnt eller udda – måste systern dra ett nummer ur den andra kategorin för att summan ska bli udda. Eftersom det nu finns 50 lotter kvar av den kategorin och 49 lotter kvar av den första blir sannolikheten 50/(49+50) ª 0,505, vilket är Timos chans att få en krona, alltså obetydligt mer än 50 procent. Orsaken till att chansen inte blir precis 50 procent är sålunda att den av flickorna som drar den andra lotten bara har 99 och inte 100 lotter att välja bland.

2. Om lottantalet är 99 (numrerade 1-99) är antalet udda lotter ett fler än antalet jämna lotter. Vi har två fall. Sannolikheten att den första flickan drar ett jämnt och den andra drar ett udda nummer blir: 49/99*50/98=25/99. Sannolikheten att den första drar ett udda och den andra drar ett jämnt nummer blir 50/99*49/98=25/99. Om vi lägger ihop dessa sannolikheter får vi exakt samma svar som för 100 lotter, dvs. 25/99+25/99=50/99 ª 0,505. Om lottnumren i stället går från 2-100 blir det ingen skillnad. Chansen är fortfarande 50/99. Det spelar alltså ingen roll om den saknade lotten är jämn eller udda.

Facit till ”Medeltidsstudenter”

Ledtråd till ”Får Timo någon enkrona?”

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor