Tandamalgam största kvicksilverkällan

Varje år läcker 100 kilo kvicksilver ut från svenska tandläkarmottagningar. Nya amalgamfilter kan minska utsläppen.
Publicerad

Den största svenska utsläppskällan av kvicksilver till sjöar och vattendrag är tandvården, visar en ny studie. Tandamalgam består till minst hälften av kvicksilver.

Forskare vid Metallbiologiskt centrum och Avdelningen för hydrologi, Uppsala universitet, har undersökt utsläppen från tolv mottagningar i Uppsala län. Det visar sig att det läcker ut i genomsnitt 14,5 gram kvicksilver per tandläkarstol och år. Och det trots att man har installerat så kallade amalgamavskiljare. Dessa ska stoppa kvicksilvermetallen, men de släpper igenom upp till 20 procent av amalgamet.

– De är testade för länge sedan, enligt en metod som inte liknar dagens verklighet. I dag används höghastighetsborrar som ger upphov till mycket små partiklar som inte avsätter sig lika bra som större, säger Lars Hylander, docent i miljöanalys.

Men det finns sätt att bli av med kvicksilvret. Tekniska verken i Linköping har tillsammans med Folktandvården i Östergötland utvecklat ett nytt metallfilter. Här passerar avloppsvattnet efter traditionell amalgamavskiljning förbi bomullsfilter och filter av porös riven furubark. Barken är belagd med ett material som fångar positivt laddade tungmetalljoner, såsom kvicksilverjoner och silverjoner. Enligt mätningar går det att få bort upp emot 95 procent av metalljonerna.

Metoden används nu vid sju av Folktandvårdens kliniker i länet, och man planerar att installera ytterligare 16 filter under 2006, berättar Elisabeth Olofsson-Öberg, miljöansvarig vid Folktandvården i Östergötland.

– Målet är att så många som möjligt av våra fyrtio tandmottagningar ska få denna typ av filter, säger hon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor