Engelskan stör lärandet

Engelska i klassrummet har kommit för att stanna. Men studenterna behöver få bättre kunskaper i engelska för att klara av det.
Publicerad

Hedda Söderlundh, doktorand i nordiska språk vid Uppsala universitet, har undersökt skillnaden mellan att läsa kurslitteratur på engelska och svenska. Enligt henne har studenterna i dag inte tillräckliga kunskaper i engelska för att genomföra en stor del av sin utbildning på detta språk.

1. På vilket sätt är studenterna sämre när de läser på engelska än på svenska?

– Min undersökning visar att studenter förstår innehållet i en engelsk kurstext bra, men att de förstår samma text bättre och på ett djupare plan om den är översatt till svenska. De som läser på engelska kan till exempel inte beskriva den poäng som författaren presenterar i texten lika väl som de som läser på svenska.

– När vi läser en text på vårt modersmål är det sällan något problem att förstå själva skriften. Men när vi läser på ett främmande språk är detta inte alltid lika enkelt. Om språkkunskaperna är otillräckliga kan tolkningen av skriften ta överhanden, så att egna tankeprocesser och bearbetningar blir lidande. Man kan säga att läsningen och förståelsen blir ytligare.

2. Är det lika illa med engelska i klassrummet?

– Ja. En undersökning inom fysikens didaktik av John Airey vid Uppsala universitet visar att studenter ändrar sitt beteende när lektionerna är på engelska. De både ställer och besvarar färre frågor. Dessutom har de svårt att ta anteckningar och samtidigt lyssna på föreläsaren.

3. Alltmer undervisning bedrivs på engelska. Bör man hindra den utvecklingen eller finns det något annat man kan göra?

– Det är viktigt att engelska är huvudspråket i en del utbildningsmoment så att studenterna lär sig att hantera sitt ämne också på engelska. I dag används dock engelskan många gånger på bekostnad av svenskan.

– Om universiteten hade mål också för studenternas språkutveckling skulle antagligen engelskan göra mer nytta än vad den gör i dag. Bruket av engelska ska inte hindras eller motarbetas, utan snarare utvecklas och justeras. Ett smart användande av både svenska och engelska tror jag är det som gynnar studenterna mest.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor