Handtvätt renar samvetet

I många kulturer handlar begrepp som rent och smutsigt om både kropp och själ. Nya rön tyder på att de tycks hänga nära samman.
Publicerad

Försökspersoner som ombads tänka på tillfällen då de handlat oetiskt är mer benägna att känna sig orena. Till exempel väljer de oftare än andra försökspersoner något rengörande som present till sig själva än en penna.

Andra försökspersoner fick tänka på någon gång de betett sig illa, och sedan fick en del av gruppen tvätta händerna. Därefter fick de frågan om de ville delta i ytterligare experiment utan arvode. Av de totalt 45 försökspersonerna erbjöd sig 74 procent av dem som inte tvättat händerna att delta, jämfört med 41 procent av dem som tvättat sig. Forskarna tolkade detta som att de som inte tvättat sig hade mer skuldkänslor kvar och därför inte kände att de kunde säga nej, medan de som tvättat sig kunde agera friare.

– Rena händer verkar ge ett renare samvete, säger en av de beteendevetare vid University of Toronto och Nortwestern University of Chicago som genomfört studierna.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor