Kurir varnar för vågen

Svensk billig och snabb tsunamivarning.
Publicerad

De stora oceantäckande varningssystem för tsunamier som nu byggs ut räddar redan tusentals liv. Men de har också brister. Till nackdelarna hör att de är dyra, långsamma och ofta ger falskt larm.

Sigurd Melin, en svensk uppfinnare som tidigare konstruerat ett mobilt översvämningsskydd, har kommit på ett sätt att till lägre kostnad varna en kuststräcka för en annalkande tsunami. Varningen bör med hans system kunna komma cirka fem minuter innan vågen når land, och den ger troligen färre falsklarm.

En detektor placeras 10 till 30 kilometer utanför kusten, på mellan 100 och 500 meters djup på havsbottnen. När en tsunami passerar ovanför förändras vattentrycket vid bottnen och anläggningen sänder upp en ”kurir”, en boj som är försedd med radiosändare. När kuriren når ytan skickar den en signal till radiomottagare i land, som i sin tur startar varningssirener och skickar meddelanden till larmcentraler.

Ett skäl till att Sigurd Melins varningssystem blir billigare och säkrare är att detektorn placeras betydligt grundare än de oceantäckande systemen som normalt finns på flera tusen meters djup. Dessutom flyter kuriren upp först när den behöver varna och är därmed fram till dess skyddad för väder och vind.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor