Mystisk neutronstjärna gäckar astronomerna

Den långsamt roterande kärnan i gasmolnets mitt liknar inget annat i vår galax.
Publicerad

Från början verkade den bekant och okomplicerad – en neutronstjärna, en rest av ett supernovautbrott för 2 000 år sedan. Den ligger inbäddad i ett gasmoln som följer supernovornas alla regler. Men den lilla mycket kompakta kärnan i molnets mitt som heter 1E161348-5055 och för enkelhetens skull kallas 1E (efter Einsteinobservatoriet där man först upptäckte den) beter sig ytterst egendomligt. Neutronstjärnan snurrar med en period på nästan sju timmar, vilket är tiotusentals gånger långsammare än vad man väntar sig av en stjärna som inte är mer än ett par tusen år gammal. Dessutom blossade den upp femtiofalt under några månader för ett par år sedan för att därefter långsamt slockna igen. Vad händer egentligen?

Två olika scenarier för att lösa gåtan har föreslagits. Antingen har stjärnan en partner i en avlång bana runt omkring sig. När kompanjonen kommer i närheten matar den stjärnan med extra energi samtidigt som gravitationskraften bromsar dess rörelse. Eller så har stjärnan fötts solo men är mycket starkt magnetiserad. Magnetfältet växelverkar då med supernovaresterna så att neutronstjärnan saktar ner i sin rotation.

Förmodligen har åtminstone hälften av alla stjärnor en partner, vilket skulle tala för den första lösningen. Då återstår dock frågan hur partnern kunde hålla sig kvar i närheten efter att supernovautbrottet ägt rum.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor