Solfläckar påverkar vårt klimat – men bara lite

Variationer i värmestrålningen räcker inte för att förklara jordens klimatförändringar de senaste 400 åren.
Publicerad

Medan solfläckarna tecknar sig mörkt mot solytan lyser facklorna ljusare – båda varierar med en period på elva år och inverkar på solens utstrålning. Att variationerna kan ha effekt på jordens klimat är en gammal tanke – redan på 1700-talet försökte den brittiske astronomen William Herschel koppla solcyklerna till förändringar i spannmålspriser i Storbritannien.

Amerikanska forskare, som bland annat använde bilder från det svenska solteleskopet på Kanarieön La Palma, konstaterar nu att elvaårscykeln inte räcker för att förklara hur klimatet på jorden har skiftat sedan 1600-talet. Däremot säger studierna ingenting om de mer spekulativa resonemang som innebär att den ultravioletta strålningen och magnetiserade partiklar från solen kan växelverka med jordens omgivningar på så sätt att atmosfären blir varmare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor