Vad är grundskoleelever sämst och bäst i?

Många får högsta betyg i språk och praktiska ämnen, men var tionde elev klarar inte målen i kemi, fysik och biologi.
Publicerad

Språk som läses av få elever och naturvetenskap är de ämnen som högst andelar av grundskolans avgångselever får underkänt i (”ej uppnått målen”). Mer överraskande är kanske att ett par elever i varje skolklass inte når upp till godkänt i historia, religionskunskap och samhällskunskap.

De högsta betygen utdelas också i några små språk och inte minst i praktiska ämnen. Några ämnen finns på båda listorna och utgör alltså områden där det är särskild stor spridning i betygen: det mycket lilla ämnet teckenspråk, idrott och hälsa, samt historia.

Tabellernas siffror anger procentandelar och inom parentes tusental elever som studerat ämnet. Elever som saknar betyg i samtliga ämnen ingår inte i statistiken. Listorna här intill visar basfakta. Frågan är om de bådar gott eller illa för Sveriges framtid som kunskapsnation.

Procentandel med betyget ”Mycket väl godkänt” Grundskoleelevernas tio i topp – (tusental elever)

 1. Modersmål – 43,0 – (6)
 2. Tredje utländska språket – 38,0 – (3)
 3. Idrott och hälsa – 22,5 – (114)
 4. Teckenspråk – 20,7 – (0,3)
 5. Hemkunskap – 19,6 – (114)
 6. SO-ämnen (blockbetyg) – 19,5 – (38)
 7. Andra utländska språket – 19,4 – (70)
 8. Historia – 17,4 – (76)
 9. Bild – 16,7 – (114)
 10. Slöjd – 16,4 – (114)

Procentandel som ej uppnådde målen Grundskoleelevernas bottenlista – (tusental elever)

 1. Svenska som andraspråk – 21,4 – (5)
 2. Teckenspråk – 14,9 – (0,3)
 3. Kemi – 10,6 – (93)
 4. Fysik – 10,0 – (93)
 5. NO-ämnen (blockbetyg) – 8,8 – (21)
 6. Biologi – 8,4 – (93)
 7. Historia – 7,3 – (76)
 8. Religionskunskap – 7,0 – (76)
 9. Idrott och hälsa – 7,0 – (114)
 10. Samhällskunskap – 6,9 – (76)
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor