Brev som berör

I brev kommer man historiens människor så nära man kan.
Publicerad

Den som någon gång suttit och läst flera hundra år gamla brev fyllda av tankar, förhoppningar och funderingar känner ofta en hisnade känsla av både närhet och ofattbar distans. Vi känner igen oron för barnen, längtan efter våra kära eller bekymmer vid sjukdomar. Men samtidigt kan den konkreta verkligheten, orden och vissa tankar vara oss totalt främmande.

Det är denna dubbelhet som gör studiet av det förgångna så spännande. Historikern Peter Ullgren har fördjupat sig i brev från karolinska soldater under Karl XII:s krig i Norge 1716 – de brev som snappades upp av fienden och sparades.

I dessa brev berättar soldaterna för sina anhöriga om krigets vardagsliv. En kanonkula slog av mig hatten, skriver soldaten Oluf Wångellsson till sin hustru Anna. Andra berättar om att de har sett eller träffat kungen i egen hög person.

Uppsnappade brev ger en god kontrast gentemot de historiska atlaser som visar krig och fälttåg som färggranna pilar över länder och kontinenter. Här är perspektivet underifrån, från mannen i ledet och hans konkreta verklighet.

Peter Ullgrens personliga ton inför de liv som blottläggs genom breven är sympatisk.

Uppsnappade brev

Ullgren, Peter
Wahlström & Widstrand

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor