För 200 år sedan

Jacob Berzelius skapar år 1807 de två begreppen organiska och oorganiska ämnen.
Publicerad

De organiska definierar han som de som kan utvinnas ur levande eller döda organismer.

Samma år blir han professor i medicin och farmaci vid Kirurgiska skolan i Stockholm, en befattning som senare omvandlas till en professur i kemi. År 1807 är han också en av grundarna av Svenska Läkaresällskapet, som alltså fyller 200 år i år.

För 100 år sedan:

Ingenjören och industrimannen Sven Wingquist uppfinner år 1907 det sfäriska kullagret, som med sin legering av krom och mangan är nästan friktionsfritt. Samma år bildar han AB Svenska Kullagerfabriken (SKF).

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor