70 000 år gammal ormdyrkan

Spår av världens äldsta ritual hittade i södra Afrika.
Publicerad

Länge har forskarna trott att mänskliga ritualer är omkring 40 000 år gamla. Men arkeologen Sheila Coulson vid universitetet i Oslo har funnit spår av 70 000 år gamla ritualer.

Vid en utgrävning i nordvästra Botswana, där sanfolket lever, hittade hon spår av ritualer i en klippa som ser ut som en orm. Enligt sanfolkets traditioner är pytonormen människans ursprung. Klippan har många inristningar med motiv av pytonormar. Vid utgrävningen kring klippan hittades dessutom över

13 000 föremål som verktyg och spjutpetsar, de äldsta alltså 70 000 år gamla. Många av spjutspetsarna var gjorda av stenar som inte kommer från området, utan har hämtats hundratals kilometer därifrån. Sheila Coulson hittade inga spår av boende eller vardagligt liv på platsen, vilket styrker teorin om att detta var en kultplats.

Fynden visar att människan var mer organiserad och förmådde tänka abstrakt och symboliskt långt tidigare i historien än vad vi hittills har trott.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor