Bättre sorteringger friskare personal

Tydligare skyltar för avfall minskar risken för olycksfall.
Publicerad

År 2002 upptäckte Inga-Lill Engkvist, sjukgymnast och medicine doktor vid Linköpings universitet, att återvinningsindustrin hade stora problem med arbetsskador. Ett hittills ouppmärksammat problem. Hon har nu genomfört ett projekt där hon tillsammans med andra forskare vid Linköpings universitet har intervjuat flera hundra personer och gjort observationer vid ett stort antal återvinningscentraler i Sverige.

Det visar sig att felaktigt sorterat avfall ökar risken för olycksfall och ohälsa hos personalen. När personalen upptäcker felaktigt sorterat avfall saknas lämpliga verktyg för att plocka upp och lägga det i rätt behållare.

Det gäller med andra ord att satsa på att besökarna på återvinningscentralerna redan från början lägger avfallet i rätt containrar. Projektet visade att skyltningen kan förbättras. Man bör till exempel undvika ordet ”ej”. Står det ”ej plast” på skylten ser folk bara ordet ”plast” och slänger plast där.

– Även muntlig information, vad som redan ligger i containern och tidigare kunskap om återvinningscentralen är viktiga saker, berättar Inga-Lill Engkvist.

Om avfallet är rätt sorterat får inte bara personalen bättre arbetsmiljö. Man kan återvinna materialet effektivare, får mindre miljöpåverkan och dessutom ett bättre pris när man säljer avfallet vidare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor