Intellektuella fascister

Denna bok handlar om en udda och mångfasetterad rörelse - den antimoderna och vagt romantiska rörelse som i bokens undertitel kallas "gröna nazister".
Publicerad

I samband med demokratins genombrott för hundra år sedan reagerade ett antal tänkare mot det moderna, mekaniska industrisamhälle som tog form. Grupper av anarkister, teosofer, vegetarianer, nudister, soldyrkare, naturromantiker, graalsökare, ockultister, antisemiter och fascister kritiserade modernitetens tomhet. Delar av rörelsen inspirerade efter hand nazismen, och annat tankegods har överlevt som nyhedendom och till och med antiamerikanism.

Boken är bitvis en detaljerad uppräkning av mer eller mindre kända personer som varit intresserade av dessa idéer – och såväl August Strindberg som Carl Gustav Jung figurerar i texten. Och bitvis är den rätt akademiskt skriven. Men ämnet är högintressant, såväl den märkliga blandningen av radikalism och konservatism som var nazismens bakgrund, som den tidlösa olust inför samtiden som dessa tänkare representerar.

Författaren Göran Dahl är professor i sociologi vid Lunds universitet.

Radikalare än Hitler?

Dahl, Göran
Atlantis

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor