IT-stöd ger bättre vård

Förbättrad vårdkvalitet och större arbetstillfredsställelse med IT-stöd.
Publicerad

Stöd av informationsteknik i vården av personer med demens kan skapa både förbättringar för personalen i det dagliga arbetet och trygghet för de boende. Det framkommer i en doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

IT-stödet som studerats vid ett boende var bland annat passivt passagelarm i förbindelsegångar och trädgårdar, fallsensorer, rörelsesensorer, webbsida för boendet, tillgång till internet för all personal samt e-post för kommunikation inom personalgruppen och mellan närstående och personalen.

– Enligt vårdpersonalen höjde IT-stödet inte bara vårdkvaliteten, det bidrar också till personalens personliga utveckling och minskade arbetsbelastningen, säger Maria Engström vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor