Självstyrande rullstol

Ett nytt slags rullstol har utrustats med ett elektroniskt system som består av avståndsmätande sensor, gyro och funktion för att mäta hur långt den färdas.
Publicerad

Med hjälp av en vanlig bärbar dator och en inbyggd industridator skapas en karta över fria ytor och möjliga transportvägar, exempelvis förbi olika hinder.

– Genom att använda den nya navigeringsmetoden kan brukaren med hjälp av huvudrörelser ge kommandon till rullstolen. Exempel på kommandon är ”ta nästa möjliga vänster”, ”följ väggen” eller ”kör genom dörröppningen”, säger Sven Rönnbäck vid Institutionen för systemteknik, Luleå tekniska universitet. Han har nyligen skrivit en doktorsavhandling om systemet kallat Mica – Mobile internet-connected assistant.

Tekniken kan i förlängningen också användas för att vägleda blinda och synskadade som ett komplement till den traditionella käppen. Eftersom systemet skapar en karta kan tekniken även hjälpa personer som lider av demens.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor