Smutsig luft gör myr till klimatbov

Utsläpp som innehåller kväveföreningar gör att myrar ger ifrån sig mer koldioxid.
Publicerad

– Föroreningarna kan göra så att en myr flippar ur och går från att binda koldioxid till att bli en källa för utsläpp, säger Håkan Rydin, professor i växtekologi vid Uppsala universitet.

Växter på torvmossar och andra myrar utnyttjar koldioxid från luften i sin fotosyntes. Torven fungerar som en fälla för kol och kan i viss mån motverka utsläpp av växthusgasen koldioxid. Sedan den senaste istiden har torvlager på många håll i världen växt till uppåt tio meters tjocklek. Mängden kol bundet i torv motsvarar närmare hälften av all koldioxid i atmosfären.

Men torvens kol kan sippra ut. Utsläpp av kväveföreningar från bland annat bilar gynnar mikroorganismer som bryter ner torv, vilket alstrar koldioxid. Föroreningarna sänker samtidigt halterna av bakteriehämmande kemikalier som torvmossorna tillverkar. Därmed går nedbrytningen fortare, enligt en rapport i tidskriften PNAS.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor