Kolkata eller Calcutta?

I faktarutan på sidan 42 läser man: "Största markytan i världen täcker ett fikonträd i botaniska trädgården i Kolkata (tidigare Calcutta) i Indien."
Text Lars Hode
Publicerad

Detta är enligt min mening språklig dumhet. Författaren har döpt om Calcutta till Kolkata. Såvitt jag minns började detta ofog med att svenska ambassadören i Kambodja upptäckte att invånarna kallade sitt land Kampochea, och han fick många att börja använda det namnet. Sedan har det fortsatt med främst Peking som av många kallas Beijing.

Enligt min uppfattning heter det på svenska fortfarande Calcutta, Kambodja och Peking. Vad dessa egennamn heter på andra språk är irrelevant. Annars har vi ett väldigt stort arbete framför oss i att ändra alla svenska geografiska egennamn till ljudenliga transkriberade nysvenska namn.

LARS HODE

Svar:

Staden som vi kallar Kolkata har likt flera andra städer i Indien valt att själv döpa om sig. Officiellt sägs att det nya namnet ligger närmare det lokala uttalet. Men namnbytet är också politiskt och ett sätt att frigöra sig från det namn som britterna under kolonialtiden gav staden. Andra indiska städer som bytt namn, som Bombay till Mumbai och Madras till Chenai, har gjort det av samma skäl.

Hur ska då F&F-redaktionen göra när städer själva byter namn? Hur vi än väljer blir det inte riktigt bra. Antingen byter vi inte, och då respekterar vi inte beslut fattade i andra länder. Det kan också verka som om vi inte följer med utvecklingen. Eller så byter vi och då kan, åtminstone till en början, läsarna bli förvirrade. Språkrådet (tidigare Språknämnden, se där ännu ett namnbyte!) ger rådet att skynda långsamt och att, som vi också gjorde i det här fallet, använda båda namnen under en övergångstid. TT rekommenderar å sin sida att man använder de namnformer som är etablerade i svenskan.

Att det kan vara klokt att ta det lugnt i fall som dessa visar fallet Kambodja. Landet återgick självt till den gamla stavningen efter att i omgångar ha kallat sig både Khmerrepubliken och Kampuchea.

I fallet med de kinesiska namnen är skälet till bytet från Peking till Beijing delvis ett annat. Kineserna införde 1958 ett transkriptionssystem som kallas pinyin och som numera är standard också utanför Kina. Namnet Peking går tillbaka på en äldre transkribering. Enligt pinyin skrivs stadens namn Beijing.

Lars Hode kan för övrigt vara lugn. F&F-redaktionen har inga tankar på att kalla Belgrad för Beograd. Men om staden själv skulle besluta sig för att byta till det gamla osmanska namnet Veligrada skulle vi kanske efter en tid överväga att byta namnbruk.

PATRIK HADENIUS

Text Lars Hode
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor