Dagens ungdomar allt laglydigare

Ändå har hälften utsatts för brott det senaste året.
Publicerad

Färre ungdomar snattar, klottrar och stjäl numera. Inte heller har det skett någon ökning av våldsbrotten på senare år. Dessutom har mobbningen minskat. Åtminstone om man ska tro ungdomarna själva.

Detta framgår av en så kallad självdeklarationsundersökning som Brottsförebyggande rådet genomfört med 15-åringar i landet sedan 1995. Vid varje undersökning har mellan 5 000 och 8 000 svarat anonymt på frågorna. Varken fildelning eller sexualbrott har tagits med i utredningen.

Felipe Estrada, som är chef för rådets forskningsenhet, menar att det bara är genom att fråga ungdomarna själva som man kan få reda på deras faktiska utsatthet för brott, eftersom många brott inte anmäls till polisen.

– Både svensk och internationell statistik visar dessutom att ungdomar tenderar att bli allt laglydigare. Allt färre accepterar till exempel att deras kompisar begår brott. Det gäller både pojkar och flickor.

Trots att ungdomarna blir laglydigare kan man konstatera att många, ungefär hälften, uppger sig ha varit utsatta för brott det senaste året. Det är många fler än som syns i den vanliga statistiken.

– Och ofta är det samma personer som är både förövare och offer, säger Felipe Estrada.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor