Ny typ av solkraft upptäckt i haven

Upptäckten kan leda till miljövänlig produktion av el.
Publicerad

Havslevande bakterier utvinner solkraft med hjälp av protorhodopsin, ett ämne som liknar ljuskänsliga pigment i ögats näthinna.

– Tidigare tänkte man sig att organismer i haven enbart använder samma slags fotosyntes med klorofyll som växterna på land, säger Jarone Pinhassi, forskare i marin mikrobiologi vid Högskolan i Kalmar.

År 2000 upptäckte forskare i USA att många bakterier i havsvatten innehåller en gen som gör att de kan tillverka protorhodopsin. Men det var oklart om bakterierna använder pigmentet till att fånga energi eller till att orientera sig efter solljuset. Nu har Jarone Pinhassi avgjort saken i samarbete med sina kolleger i Göteborg och Spanien.

Bakterier som innehåller protorhodopsin bildar upp till fem gånger mer biomassa i ljus än i mörker, rapporterar forskarna i tidskriften Nature. När andra energikällor tryter, tar bakterierna hjälp av det nyupptäckta sättet att fånga energi från solen.

– Det pågår försök att härma processen i konstgjorda membran. Syftet är att tillverka en ny typ av solceller, säger Jarone Pinhassi.

I naturen bidrar processen till energiflödet genom näringsvävarna. Haven täcker över 70 procent av jordens yta. Och i en liter vanligt havsvatten finns ungefär en miljard bakterier, varav uppåt en tredjedel innehåller protorhodopsin.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor