Hjärnan trivs med utmaningar

Det finns mätningar som tyder på att befolkningen som helhet blivit mer intelligent.
Publicerad

En tolkning är att detta avspeglar vår hjärnas formbarhet och den inneboende lust vi har att hela tiden försöka förstå och hantera alltmer komplicerade samband. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, skriver om detta i sin nya bok.

Vår hjärna är i grunden lik en stenåldershjärna, men sedan dess har omvärlden förändrats. Flödet av information pågår ständigt och kan ge en känsla av otillräcklighet. Enligt författaren beror det på att vi har en neurologisk flaskhals – arbetsminnet. Det använder vi för att hålla information i huvudet en kort stund. När det fallerar kommer vi inte ihåg vad vi skulle göra och känner oss korkade. Men arbetsminnet går att träna. Ett sätt är att läsa krävande texter, lösa korsord, musicera eller kanske spela datorspel – men då ska det vara strategispel.

Jag är mest förtjust i bokens andra halva som bland annat handlar om datorspel och hur de påverkar oss. De kan exempelvis hjälpa unga med ADHD och vuxna som drabbats av stroke att förbättra sitt arbetsminne och sin koncentrationsförmåga.

Den översvämmade hjärnan

Klingberg, Torkel
Natur & Kultur

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor