En glimt av en jagad partikel?

Fysiker vid Fermilaboratoriet i USA säger sig ha funnit svaga tecken på spår efter den eftersökta Higgs-partikeln.
Publicerad

Det ryktas bland bloggande fysiker att den gäckande Higgspartikeln kan ha visat sig bland miljoner andra spår. Om det stämmer bekräftas en av supersymmetrimodellerna för universum, en konkurrent till fysikens 30 år gamla standardmodell.

Standardmodellens stora framgång var att förena fysikens grundläggande krafter – den elektromagnetiska och den svaga. Men modellen lider också av en hel del brister, bland annat förutsäger den en partikel, den så kallade Higgsbosonen, som ingen ännu har sett. Hoppet står till den nybyggda acceleratorn LHC vid CERN i Genève som startar i november i år och som ska leverera tillräckligt höga energier för att den tunga Higgs ska bildas där.

Men nu hoppas fysikerna från Fermi National Accelerator Laboratory utanför Chicago att de kanske har hunnit före. Massan (160 GeV) som antyds utifrån de uppmätta spåren pekar mot en av de fem Higgspartiklar som förutsägs i den så kallade minimala supersymmetriska modellen. Om det är så öppnas en skattkammare full med andra supersymmetriska partiklar, tyngre versioner av de redan kända partiklarna.

– Mätningarna är intressanta, men underlaget räcker inte för att ta nyheterna på allvar än. Det finns hundratals fysiker som söker Higgs, och helst ska upptäckten bekräftas av en oberoende forskargrupp, säger Jörgen Sjölin, som forskar i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor