Grannkommuner påverkar skatten

När kommunerna bestämmer vilken skatt de ska ta ut påverkas de av sina grannar.
Publicerad

Om en kommun förändrar sin skatt gör grannkommunerna det också. Nationalekonomerna Hanna Ågren och Karin Edmark vid Uppsala universitet har undersökt vad det beror på, genom att jämföra skatteförändringar i olika kommuner.

– Jämförelsen visar att det troligen inte handlar om att politikerna försöker bli omvalda. Däremot verkar de vara rädda för att förlora skattekraft, alltså att invånarna ska flytta till en grannkommun och att man därmed får in mindre skatt. På så sätt konkurrerar kommunerna om de boende via skatten, säger Karin Edmark.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor