På vilken av dessa platser tycker du att det är minst angeläget att ha bevakningskameror?

Med anledning av numrets tema: På vilken av dessa platser tycker du att det är minst angeläget att ha bevakningskameror?
Publicerad

(1) På skolgårdar
(2) I skolkorridorer
(3) I klassrum
(4) Utomhus vid ingången till daghem
(5) Inomhus på daghem
(6) På tågperronger och vid busshållplatser
(7) På tåg och bussar
(8) I väntsalar på tåg- och busstationer

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykort (med angivande av ditt kön) till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm. Vi behöver ditt svar senast den 30 maj.

Förra numrets fråga: Vad blev ditt resultat i Harvards könsfördomstest?

Kvinnliga svarande

(1) Stark koppling manligt-karriär, kvinnligt-familj 18%
(2) Måttlig koppling manligt-karriär, kvinnligt-familj 18%
(3) Svag koppling manligt-karriär, kvinnligt-familj 15%
(4) Ingen preferens 25%
(5) Svag koppling manligt-familj, kvinnligt-karriär 13%
(6) Måttlig koppling manligt-familj, kvinnligt-karriär 7%
(7) Stark koppling manligt-familj, kvinnligt-karriär 4%

Manliga svarande

(1) Stark koppling manligt-karriär, kvinnligt-familj 25%
(2) Måttlig koppling manligt-karriär, kvinnligt-familj 16%
(3) Svag koppling manligt-karriär, kvinnligt-familj 28%
(4) Ingen preferens 10%
(5) Svag koppling manligt-familj, kvinnligt-karriär 6%
(6) Måttlig koppling manligt-familj, kvinnligt-karriär 5%
(7) Stark koppling manligt-familj, kvinnligt-karriär 10%

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor