Jesus – mannen, myten, människan

Oavsett om man är troende eller inte brukar historien om Jesus väcka intresse.
Publicerad

Vem var han? Har han över huvud taget funnits, och vad i Nya Testamentet kan anses vara sannolikt? Bibelforskare är inte överens om hur dokumenten ska tolkas eller om vad som faktiskt går att veta. Journalisten och författaren Sören Wibeck redogör i sin biografi om den historiske Jesus för de olika turerna, och resultatet är spännande.

Ingen behöver egentligen tvivla på att Jesus funnits, menar han och jämför med Sokrates, vars existens få betvivlar även om bevisen där är betydligt skralare. Wibeck går nogsamt igenom den forskning som finns och tecknar ett porträtt av mannen från Nasaret och hans tid. Jesus placeras in i den oroliga tid han levde i, och samtidigt tecknas en bild av den judiska och tidiga kristna historien.

Jesus. Jude, rebell, Gud?

Wibeck, Sören
Historiska media

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor