Framtidens symboler utvalda

Tydliga och informationsrika symboler hjälper oss att finna det vi söker på en ny plats. Nu kommer 37 symboler att bli svensk standard.
Publicerad

Designtävlingen Nya bildsymboler för många fler utlystes av Hjälpmedelsinstitutet och Föreningen Svensk Form, med stöd av Allmänna arvsfonden. Tävlingsuppgiften var att skapa sju bildsymboler för bland annat bibliotek, internetcafe, källsortering och vårdcentral, symboler som utan svårighet ska kunna förstås och användas av många.

Av de 124 deltagande bidragen vann den grafiske formgivaren John Jacobsons bidrag. Hans symboler uttrycker mesta möjliga information med minsta möjliga medel och är föredömligt enkla och tydliga, vilket gör dem lätt att lära in och att förstå, ansåg juryn.

Vad har varit det svåraste med uppgiften?

– Att hålla fast vid tron att det finns ett universellt språk. Dessutom är det ett psykologiskt och pedagogiskt problem eftersom symboler uppfattas olika av olika generationer och kulturer, säger John Jacobson.

Han har nu fått uppdraget att ta fram 30 nya bildsymboler, som ihop med de sju första ska bli ny svensk standard.

Projektledare för tävlingen var Annica Nordegren som har doktorerat på symboler vid Kungliga Tekniska högskolan. Hon menar att symboler påverkar oss och att det är fråga om snabb och direkt kommunikation – utan ord. Detta ställer stora krav på en bildsymbol: den får inte innehålla för många moment, men måste samtidigt vara tydlig.

– Den mänskliga gestalten är viktig i sammanhanget. Man identifierar sig med den och ser hur man ska agera. Symbolen som helhet bör också vara attraktiv, så att man vill titta på den.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor