Mjuka värden ger exportframgång

Sociala relationer och personligt engagemang betyder mer än själva produkterna.
Publicerad

Svenska tillverkande småföretag har en omfattande export av bland annat metallvaror och maskiner. Lars-Anders Byberg vid Mittuniversitetet i Östersund har i sin doktorsavhandling jämfört 340 olika företag för att se vad som avgör hur framgångsrika de är i att sälja sina produkter utomlands.

Företag som har nära personliga kontakter i importländerna, både med sina återförsäljare och med kunderna, har de största exportframgångarna. Näst viktigast är självtillit, det vill säga att företagets personal har attityden att styra sin egen tillvaro snarare än att känna sig beroende av oförutsägbara händelser i omgivningen.

På tredje plats kommer kunskapsorientering – att företagen gör egna kund- och marknadsundersökningar, att de utnyttjar experthjälp från exempelvis Exportrådet och att de gör upp noggranna planer och budgetar som sedan följs upp lika noggrant.

Först på fjärde plats kommer faktorer som produktutveckling och utnyttjande av högteknologi.

– De mjuka allmänmänskliga sidorna är alltså mycket viktigare än de hårda produkterna. Först blir man kanske förvånad när man hör det, men vid närmare eftertanke är det ju helt naturligt, kommenterar Lars-Anders Byberg.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor