Restriktioner dämpar drickandet

Det finns ett samband mellan strikt alkoholpolitik och minskad konsumtion. Och Norge är bäst i klassen.
Publicerad

Alkohol ligger bakom 4 procent av världens alla hälsoproblem, visar nya studier. Därför har Världshälsoorganisationen, WHO, länge förespråkat en restriktiv alkoholpolitik. Ändå har sambandet mellan en restriktiv politik och lägre alkoholkonsumtion inte varit helt klarlagt. Nu har emellertid amerikanska och italienska forskare fastställt ett index för alkoholpolitik där sambandet syns.

Forskarna har jämfört tillgänglighet, alkoholundervisning, kampanjer mot alkohol, obligatorisk alkoholundervisning av dem som säljer och serverar alkohol, prisnivån, förekomsten av reklamrestriktioner samt regler kring trafikonykterhet. Faktorerna har poängsatts, och därefter har forskarna skapat ett index.

Av OECD-länderna är Norge mest restriktivt. Av 100 möjliga poäng får landet 67,3. Jumboplatsen intas av Luxemburg som bara får 14,5 poäng. För varje ökning med 10 poäng minskar den totala alkoholkonsumtionen per person med i genomsnitt en liter ren alkohol om året, menar forskarna som har ställt sitt index mot respektive lands totala alkoholkonsumtion.

Polen hamnar högt på listan delvis på grund av sina höga priser, även om det finns få restriktioner kring alkoholhandeln. Det svenska prisläget ligger i linje med Italiens och Danmarks (plats 18 av 30), och det är en anledning till att vi inte hamnar högre, trots en i övrigt restriktiv politik.

Mexiko och Turkiet har låg alkoholkonsumtion men placerar sig ändå i mitten på listan. I Mexikos fall är förklaringen en hög andel svartsprit. I Turkiet är det islam som drar ner konsumtionen. Också Ungerns sjätteplacering förbryllar forskarna, i synnerhet som alkoholkonsumtionen där är relativt hög. Förklaringen skulle kunna vara att den restriktiva politiken inte efterlevs i praktiken.

Även om det alltså finns ett samband mellan restriktioner och konsumtion, vill forskarna inte utesluta att det också kan handla om kulturskillnader länderna emellan.

De mest alkoholrestriktiva länderna

 1. Norge 67,3
 2. Polen 67,0
 3. Island 64,5
 4. Sverige 63,8
 5. Australien 62,8
 6. Ungern 57,5
 7. Slovakien 57,0
 8. Finland 54,2
 9. Japan 52,4
 10. Kanada 50,1
 11. Nya Zeeland 49,9
 12. Turkiet 48,7
 13. Mexiko 45,1
 14. Korea 43,3
 15. USA 43,1
 16. Belgien 41,7
 17. Spanien 40,9
 18. Irland 40,8
 19. Grekland 36,2
 20. Storbritannien 35,5
 21. Tjeckien 35,4
 22. Nederländerna 34,4
 23. Italien 34,2
 24. Danmark 33,2
 25. Portugal 27,2
 26. Frankrike 26,9
 27. Österrike 23,0
 28. Tyskland 22,4
 29. Schweiz 22,4
 30. Luxemburg 14,5

Fyra nordiska länder bland de åtta mest alkoholrestriktiva. Bara Danmark avviker.

Fel alkoholindex på två länder

I *Listan* på sidan 38 fick Island och Japan fel indextal vad gäller alkoholrestriktivitet. De ska vara 64,5 respektive 52,4. Listans rangordning är dock korrekt.
Texten på nätet är korrigerad.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor