Schimpansen mer förändrad än människan

Sedan våra utvecklingslinjer gick isär har fler gener hos schimpanser än hos människor gynnats av det naturliga urvalet.
Publicerad

Vi människor inbillar oss gärna att schimpanser och andra primater har stått stilla i den evolutionära utvecklingen, medan vi har tagit stora kliv framåt.

– Men det stämmer inte, säger Jianzhi Zhang, evolutionsbiolog vid University of Michigan i USA.

Han ingår i en forskargrupp som har jämfört drygt hälften av människans gener med motsvarande gener hos schimpanser och makaker. Hos människan hittade forskarna 154 gener som har gynnats, det vill säga genomgått ett positivt urval sedan våra och schimpansernas förfäder gick skilda vägar för ungefär 5,5 miljoner år sedan. Hos schimpansen var motsvarande siffra 233.

Det mindre antalet hos människan kan bero på att våra förfäder periodvis under utvecklingshistorien har varit få. I en liten population är det naturliga urvalet mindre effektivt.

– Det är en intressant studie, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, om resultaten som publiceras i tidskriften PNAS.

Men han påpekar att vissa gener kan ha varit viktigare än andra för utvecklingen av arternas olika egenskaper.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor