Sjunk svenska folk!

Den nya upplaga av Sjung svenska folk! som utgavs 1989 hade fosterländskt ändrat färgerna från svart och rött till gult och blått.
Publicerad

Sju år tidigare, 1982, utkom min diktsamling Sjunk svenska folk! som närmast utgör en motsats till de gamla svårt fosterländska sångerna – och dess omslag var gult och blått. Jag har alltid känt mig lite hedrad av att utgivarna av Sjung svenska folk! tog efter min idé som ju egentligen är så lysande att man inte genast ser den.

BERTIL PETTERSSON

Redaktionens kommentar:Varmt tack för boken, som nu har sänts till artikelförfattaren Hanna Enefalk. För övrigt var F&F:s språkgranskare Kerstin Öjner redaktör för 1989 års utgåva av Sjung svenska folk! Det var dock inte hon som bestämde färgerna på omslaget.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor