I England, ja ja!

År 1834 reste svensken Carl af Forsell till Storbritannien, världens modernaste land. Vad fanns där då?
Publicerad

1. Ångbåtslinjer till USA och kustländerna i Västeuropa.
2. Femtio tusen mekaniska vävstolar.
3. En huvudstad med en och en halv miljoner invånare (som dagens Storstockholm).
4. Ett telefonnät i London med tusen abonnenter.
5. Skolor för barn i åldern två till sju år.
6. Hundra tusen gatlyktor med gasbelysning (mot noll i Stockholm).
7. Självklistrande frimärken.
8. Femton gånger så stora ekonomiska tillgångar per capita som i Sverige.
9. Ångdrivna tvätt- och diskmaskiner på de flesta barnhem.
10. Regionala järnvägståg som gick nära 50 kilometer i timmen.

Facit till ”Vilket piller ska Seved ta?”

2. Från de fem burkarna tar Seved 1, 2, 4, 8 respektive 16 piller, dvs. de binära talen 1, 10, 100, 1 000 respektive 10 000. De 31 pillren väger 62 gram plus något som unikt identifierar i vilka burkar som det finns 3-gramspiller. Väger pillren exempelvis 74 gram finns det 3-gramspiller i burkarna från vilka Seved tog 4 och 8 piller.

3. Från de olika burkarna tar Seved 6, 9, 11, 12 respektive 13 piller. (Här finns ingen generell metod för att avgöra hur många piller man ska ta från respektive burk, utan man får pröva sig fram för att få ner det högsta antalet piller så långt som möjligt och samtidigt se till att få ett unikt resultat oavsett var 3-gramspillren befinner sig.)

Facit till ”I England, ja ja!”

Ledtråd till ”Vilket piller ska Seved ta?”

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor