Nytt skydd mot fågelinfluensa

Antikroppar från människor som överlevt H5N1-infektion skyddar möss mot smitta.
Publicerad

Förra året rasade fågelinfluensan av typen H5N1. Enligt Världshälsoorganisationen har drygt 300 människor insjuknat hittills, varav 185 dött. Nu rapporterar forskare från Vietnam, Schweiz och USA i PLoS Medicine att de tagit fram antikroppar från blodet från en vietnamesisk överlevande.

Möss som fick dessa antikroppar hade ett bra skydd när de sedan utsattes för smitta med H5N1-virus. Antikropparna såg till att mössen skyddades helt mot virus i hjärnan och i mjälten, och de fick också mindre mängd virus i lungorna än möss utan dessa antikroppar.

Att just lungorna skonas tycks vara väsentligt. De personer i Vietnam som dog hade infekterade lungor, något som de överlevande klarade sig från.

Mössen skyddades även om de fick antikroppar först tre dygn efter smittillfället. Det bådar gott eftersom många smittade människor inte söker hjälp direkt.

Forskarna poängterar dock att när en pandemi slår till är det inte alls säkert att det är just denna virusvariant som kommer att utgöra hot, men antikroppar kan ändå vara intressanta.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor