Skilsmässor sätter spår hos flickor

Låg- och mellanstadieflickor är de som drabbas mest när föräldrarna skiljer sig.
Publicerad

Hur upplevde du dina föräldrars skilsmässa för femton år sedan? Den frågan har docent Marie Wadsby vid Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet, ställt till ett hundratal män och kvinnor i åldern 22-33 år. I undersökningen ingick en kontrollgrupp vars föräldrar fortfarande lever ihop.

När de intervjuade tänker tillbaka på skilsmässan rör minnena främst sorg, ilska och oro. Många uppger dock att de inte känner något speciellt, utan tycker snarare att skilsmässan har givit dem inre styrka och självständighet.

Totalt sett råder endast små skillnader i psykisk hälsa mellan grupperna.

Ångest är dock något vanligare hos kvinnor vars föräldrar skilt sig. Flickor som var i låg- och mellanstadieåldern vid skilsmässan har generellt sämre psykisk hälsa i ung vuxen ålder än flickor som vid tiden för skilsmässan var i tonåren och pojkar oavsett ålder vid skilsmässan. Huruvida föräldrarna är skilda eller ej påverkar inte individernas uppfattningar om sina personliga egenskaper och förmågor.

De flesta intervjuade anser att föräldrar som bråkar och inte har det bra tillsammans inte bör leva ihop. Men de bör komma överens och se till barnens behov. Viktigast är att skilsmässobarn har tillgång till båda sina föräldrar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor