Svenskar mätte energi i rymdplasma

För första gången har magnetiska explosioner kunnat siktas i rymdgas.
Publicerad

En internationell forskargrupp ledd av Alessandro Retinò – nydisputerad forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala – har för första gången lyckats mäta hur energi frigörs i rymdplasma. Plasman består av elektriskt laddad gas som ibland blir turbulent, så att de laddade gaspartiklarna accelereras och blir extra upphettade. Då frigörs energin i en process som kallas magnetisk återkoppling. Fenomenet har förutspåtts teoretiskt sedan länge, men detta är första gången som någon har lyckats följa det i rymdplasmat.

De nya mätningarna gjordes med hjälp av Cluster – fyra satelliter som flyger i formation vid magnetfältets yttersta gräns kring jorden. Mest turbulent är fältet där den elektriskt laddade strömmen av partiklar från solen, solvinden, bromsas av jordens magnetfält. På så sätt bildar fältet en sköld kring jorden som försvar mot solvinden och hindrar den från att med full fart svepa in i vår närmaste rymdomgivning.

– Upptäckten kan tillämpas vid alla tillfällen när man studerar hur energi frigörs i plasma, säger Alessandro Retinò. Alltså både i rymden där turbulensen utvecklas naturligt och i laboratorier på jorden där man studerar fusion, solens energiproduktion.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor