Värmehärdat nanolim

Nu finns ett sätt att använda speciella molekyler som ett nanometertunt lim.
Text Johan Falk
Publicerad

– Molekylerna består av en kort kedja av kolatomer, med syre-, svavel- eller väteatomer i ändarna, säger Ganapathiraman Ramanath som lett forskningen vid Rensselaer Polytechnic Institute, USA.

Liknande molekyler används redan som smörjmedel eller rostskydd. För tre år sedan upptäckte forskargruppen att molekylerna även kan användas som lim, men eftersom limmet slutade fungera vid temperaturer över 400 grader Celsius ansågs det inte användbart. Deras nya framsteg kom när de placerade limmet mellan kisel och koppar, vilket gjorde limmet starkare ju varmare det blev.

Koppar och kisel är viktiga ämnen i elektronik, men de fäster inte bra mot varandra. Nanolimmet är tusen gånger tunnare än de lim som används i dag och kan därmed göra elektroniken mindre och effektivare.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor