Genändrad mushona blir som hane

Ett enkelt ingrepp på mushonor leder till att de beter sig som brunstiga hanar.
Publicerad

I åratal har forskare letat i hjärnan efter orsakerna till skillnader mellan manligt och kvinnligt beteende. Men det kan vara lönlöst – åtminstone om beteendet gäller parning hos möss, enligt en rapport i tidskriften Nature.

Catherine Dulac, professor i molekylär- och cellbiologi vid Harvard University, och hennes medarbetare stängde av en gen hos mushonor. Normalt är genen aktiv i Jacobsons organ, en samling celler i musens nos som registrerar kemiska signaler i form av feromoner.

De genändrade mushonorna besteg andra möss utan urskillning. De juckade med underkroppen som om de hade manliga könsorgan, och utstötte skrin i ultraljud typiska för brunstiga mushanar. Upptäckten tyder på att systemen i hjärnan som styr hanens parning finns hos båda könen.

Mushonor som fått Jacobsons organ bortopererat i vuxen ålder ändrar sitt beteende på samma sätt.

Det är oklart om Jacobsons organ hos människor har någon funktion, och det är svårt att dra några slutsatser av studien vad gäller människor.

Intressant är ändå att de nya resultaten går på tvärs mot en utbredd uppfattning att könshormoner oåterkalleligen styr hjärnans utveckling mot antingen det ena eller det andra könet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor