Rekordhöga utsläpp av läkemedel

Svenska forskare har hittat rekordhöga halter av antibiotika och andra läkemedel i avloppsvatten från läkemedelsfabriker i Indien.
Publicerad

– Halterna är mycket högre än vad någon tidigare har uppmätt i miljön, säger Joakim Larsson, docent i fysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Utsläppen kan bland annat leda till att bakterier blir resistenta mot antibiotika och sprider sig bland människor.

Forskarna har analyserat vatten från ett reningsverk som hanterar avlopp från cirka 90 läkemedelsfabriker nära Hyderabad i mellersta Indien. Aktiva substanser från fabrikerna ingår i mediciner som säljs över hela världen.

Vattnet innehåller exempelvis 30 milligram per liter av ciprofloxacin, ett vanligt antibiotikum mot urinvägsinfektioner och lunginflammation. Halten är betydligt högre än i blodet hos en människa som tar medicinen. Under en dag släpper reningsverket ut lika mycket av ämnet som samtliga svenska apotek säljer under fem dagar.

I vattnet finns även preparat mot depressioner, högt blodtryck, allergier, magsår och andra sjukdomar. Sammanlagt elva substanser förekommer i halter över 0,1 milligram per liter, enligt en rapport i Journal of Hazardous Materials.

I Sverige är miljöforskarna bekymrade över att vissa mediciner hamnar i avloppet och kommer ut från kommunala reningsverk. Men halterna i vårt land ligger normalt mellan miljondelar och tiotusendelar av toppnoteringen från Indien.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor